Skip to content

Prasasti Munggut (Prasasti Talan), Jejak Raja Airlangga dan Jayabaya di Blitar

Prasasti Munggut (Prasasti Talan), Jejak Raja Airlangga dan Jayabaya di Blitar 6

Prasasti Munggut dikenal pula dengan nama Prasasti Talan karena berisikan tentang anugrah sima yang diterima penduduk Desa Talan. Kini Prasasti Munggut secara administratif masuk dalam wilayah Dusun Gurit, Kelurahan Babadan, Wlingi, Kab. Blitar. Letaknya cukup strategis karena berada di pinggir jalur utama Wlingi – Ngantang. Tepatnya Pasar Wlingi ke utara kemudian belok kiri. Petempatan lampu merah Gurit ke utara sedikit. Prasasti Minggut terletak di kanan jalan.

Prasasti Munggut/ Prasasti Talan memuat angka tahun 1058 Saka atau setara dengan tahun 1136 Masehi. Prasasti batu ini cukup unik karena memuat anugrah sima yang diberikan oleh Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan namun dibuat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya dari Kerajaan Panjalu (Kadiri). Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Panjalu memang masih memiliki pertalian, di mana sebelum Airlangga turun tahta, Kahuripan dibagi mejadi dua kerajaan yakni Panjalu dan Jenggala.

Berikut alih aksara dari Prasasti Talan yang termuat dalam Oud Javaansche Oorkonden (OJO) :

swasti cakawarsatïta 1058

crawanamasa ri (!) tithi ekadaci krsnapaksa ca wa ca wara prang-

bakat tidewata siddhiyoga wawakarana kuwera parwweca

bayabyamandala irika(ng) diwasani ajna cri maharaja dharmmecwara

parakramadigjayottunggadewanama, jayabhayalancana, tinadah ra-

kryan mahamantri i halu kabayan makabehan

makadi rakryan kanuruhan mapanji mandala sambandha ika wargga ri

talan kabeh mampakampak manambah ri lbu sopana

rakryan apati(h) mpu kesawecwara lancana yathakrama mapa-

nji guna, tankawuntat pangajyan crï maharaja karana

dhikara majar yanhana prasasti munggu ri

ripta tinanda garudamukha kasima de bhatara guru pramana ri sal(b)ak

wukirnya sawahnya pracastinya

umunggu ri linggopala mangkanarasani hatur nika(ng) rarai ri talan ri

lbu ni paduka crï maharajasunga ri owkaranika wargga ri talan

 

saksat wisnwangca satata sakalajagatpalaka,

pranatamatya ri

sira

kabhaktin deni srstabhakti ri sira rama nikang/ wargga ri | talan

alihanipracastinya | munggii riling-

gopala

nirasa | nyanugraha bhatara guru irikang

deni rentek ? |

tani watek panumbangan sapasuk |

mapakora simanikanang rarai ri talan | kalap tke lbak wukirnya

sawah

bahwanugraha denika rarai , mwa kana

simana pangkur

drabya haji wuluwulu magöng madmit ring dangü

makadi micra paramicra pangurang kring padëm limus galuh pangaru-

han, taji watu tajëm mangrinci, manghuri, parang su | kun, halu warak,

ramanang tanggaran, tapa haji, airhaji malandang, lca, elëbëlëb kalang-

kang, kutak | tangkil trëpan, sakan lingga watu walang,

wilang

tani pramanikan, maniga, sikëpan, rumban, tirwan | wiji kawah, tingkës,

tuba dagang, juru gosali mangru | mbai, mang-

gunje juru kdi juru hunjëman, juru judi | pulung padi juru

jalir juru banantën micra hino micranginangin, wli tambang,

wli wadung, wli hapü, wli harëng, wli pa | njut palamak

urutan, dampidan, paka | lungkung, tpung kawung sungsung pangurang

karëngrëngan jukung, pangi(nangin)

Prasasti Talan dianugrahkan oleh Jayabaya kepada penduduk Desa Talan berdasarkan adanya prasasti ripta (lontar) yang bertanda Garudhamuka dari Bathara Guru (Airlangga). Oleh karenanya meskipun prasasti ini dikeluarkan oleh Jayabaya, namun lancana yang disematkan adalah Garudamuka, bukan lancana Narasinga yang menjadi ciri khas dari Jayabaya. Lancana Jayabaya digantikan dengan kata “Jayabhayalancana” yang termuat dalam prasasti.

prasasti munggut

Garudhamuka lancana digambarkan dengan manusia bersayap dengan kepala burung garuda

Dari Prasasti Talan ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata wilayah Blitar telah memperoleh perhatian dari para pembesar di tanah Jawa seperti Raja Airlangga dan Jayabaya. Tentunya Prasasti Talan ini hanyalah salah satu bukti, karena masih banyak lagi prasasti yang tersebar di wilayah Blitar yang dikaluarkan oleh para pembesar kerajaan dari kurun waktu berbeda-beda.

Prasasti Munggut (Prasasti Talan), Jejak Raja Airlangga dan Jayabaya di Blitar 7

Di sekitar Prasasti Munggut dapat dijumpai sejumlah benda cagar budaya lainnya seperti ambang pintu, batu candii, dan umpak.


Writer: Galy Hardyta

Sumber:

  • Oud Javaansche Oorkonden (OJO)

Participant: Galy, Lia

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!